Bevar grundejernes ret til naturområde

Af Claus Hvashøj Jørgensen Skovbrynet 3 Nr. Rubjerg Kære byrådsmedlemmer. I tillæg til de mange fine indlæg om Harevej 4 som støtter en beslutning om at anvende planlovens §14 til at ajourføre den nugældende lokalplan med områdets oprindelige udstykningsplan vil jeg gerne supplere med en betragtning omkring retsfølelse og medindflydelse. Min familie har været grundejere … Læs resten af Bevar grundejernes ret til naturområde