Høringssvar vedtaget til Havvindmølleprojekt 2 ved Hirtshals Havn Syd

Energistyrelsen har den 11. august 2022 udsendt myndighedshøring om ansøgning om forundersøgelsestilladelse til en havvindmøllepark ved Hirtshals Havn Syd, og høringsperioden udløber 7. oktober 2022, se Bilag 1 – Høringsbrev og følgebrev til Hjørring Kommune vedr. Hirtshals Havn Syd. European Energy A/S har ansøgt Energistyrelsen om gennemførelse af en forundersøgelse for et kystnært havvindmølleprojekt ved … Læs resten af Høringssvar vedtaget til Havvindmølleprojekt 2 ved Hirtshals Havn Syd