Ingen konsekvensvurdering ved oprensning af indsejling til Hirtshals Havn

Kystdirektoratet har den 15. juli 2018 vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt om bypass og såkaldt nyttiggørelse blandt andet med den begrundelse, at sedimentet der ansøges om tilladelse til bypass og nyttiggørelse af, anses for at være rent. Sedimentet er blevet miljømæssigt vurderet af Miljøstyrelsen, som har oversendt sagen til behandling … Læs resten af Ingen konsekvensvurdering ved oprensning af indsejling til Hirtshals Havn