Søren Smalbro (V): Ro på, Husted

Af Søren Smalbro Fmd. Teknik – og Miljøudvalget Venstre Byggesagen på Harevej 4 har jo efterhånden fyldt en del og det bliver nok svært at nå til noget der kunne ligne en fælles forståelse. Når der behandles byggesager skal der, ud over byggelovens bestemmelser, også tages stilling til partshøring ud fra almindelige forvaltningsretlige principper. Forvaltningen … Læs resten af Søren Smalbro (V): Ro på, Husted